obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Register žalmov a na ne použitých nápevov

Strana 4 z 6

Ž 91
GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34)
Ž 92
Bohuslav Korejs (ž.n.32)
Ž 93
Bohuslav Korejs (ž.n.32)
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 94
Bohuslav Korejs (ž.n.30)
Ž 95
gregor. 4. tónus (ž.n.4)
Ž 96
gregor. 5. tónus (ž.n.5)
Tomáš op. (Liturg.Spevník-II)
Rastislav Adamko: Ador.Te 2/10 s.21
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 97
gregor. 5. tónus (ž.n.5)
Petr Eben (ž.n.26)
Bohuslav Korejs (ž.n.32)
Ž 98
gregor. 5. tónus (ž.n.5)
Katarína vl. (ž.n.16)
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 99
Katarína vl. (ž.n.36)
Ž 100
gregor. 3. tónus (ž.n.3)
gregor. 5. tónus (ž.n.5)
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 101
TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39)
Ž 102
gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9)
TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39)
Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.30
Ž 103
gregor. 7. tónus (ž.n.7)
Bohuslav Korejs (ž.n.32)
Katarína vl. (ž.n.37)
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 104
gregor. 7. tónus (ž.n.7)
Tomáš op. (Liturg.Spevník-II)
Ž 105
Ladislav Tomaško (ž.n.10)
Katarína vl. (ž.n.15)
Katarína vl. (ž.n.18)
Petr Eben (ž.n.20)
Petr Eben (ž.n.25)
Jozef Olejník (ž.n.28)
Katarína vl. (ž.n.36)
TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41)
Rastislav Adamko, podklad LS II/d
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 106
gregor. 6. tónus (ž.n.6)
TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39)
TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41)
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 107
gregor. 6. tónus (ž.n.6)
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 109
Ladislav Tomaško (ž.n.11)
Ž 110
gregor. 8. tónus (ž.n.8)
P. Josef Olejník, Cíferský spev. zb
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 111
Katarína vl. (ž.n.18)
Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.20
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 112
gregor. 8. tónus (ž.n.8)
Rastislav Adamko: Ador.Te 1/11 s.19
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 113
Bohuslav Korejs (ž.n.32)
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 114
Monika Kušnírová, 2015
Ž 115
Petr Eben (ž.n.23)
Jozef Olejník (ž.n.27)
Jozef Olejník (Liturg.Spevník-II/b)
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)
Ž 116
gregor. 1. tónus (ž.n.1)
Petr Eben (ž.n.23)
Tomáš op. (Liturg.Spevník-II)
Rastislav Adamko: Ador.Te 3/09 s.17
Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99)

Strana 4 z 6

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov