obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

A - B - C - Č - D - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

V

Strana 1 z 4

 • V Bohu je moja spása i moja sláva. (Ž 62) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 971
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Pondelok, 23. týždeň I.
  • žalm: Ž 62, verše: 6-7. 9, názov žalmu: Pokoj v Bohu, charakter žalmu: Dávid v tomto žalme prezrádza zdroj svojej sily v ťažkých časoch Absolónovho prenasledovania.
  • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 62 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 725


  [pdf] [odt] [len_ref2.sib] [len_ref.sib]

 • V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja. (Ž 72) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 63
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: 2. adventná nedeľa, rok A
  • žalm: Ž 72, verše: , názov žalmu: Mesiášova kráľovská moc, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Mesiáš ako Kráľ je Bohom, a ako človek je Synom kráľovským.
  • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 010 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 72 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 38


  [+aleluja.pdf]

 • V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja. (Ž 72) 1
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: utorok, 1. adv. týždeň
  • žalm: Ž 72, verše: , názov žalmu: Mesiášova kráľovská moc, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Mesiáš ako Kráľ je Bohom, a ako človek je Synom kráľovským.
  • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 010 (prepis: Jozef Horvát)

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 72 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 31


  [pdf]

 • V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja. (Ž 72) 1
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: Adventné férie, 18.dec.
  • žalm: Ž 72, verše: , názov žalmu: Mesiášova kráľovská moc, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Mesiáš ako Kráľ je Bohom, a ako človek je Synom kráľovským.
  • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 010 (upr. text)

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 72 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 59


  [jpg] [pdf]

 • V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha. (Ž 112) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1047
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Streda, 31. týždeň I.
  • žalm: Ž 112, verše: 1-2. 4-5. 9, názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
  • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 859


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha. (Ž 112) 9
  • kateg.: Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1317
  • cirk.obd.: Iné
  • kedy: 10. aug., sv. Vavrinca, d., muč.
  • žalm: Ž 112, verše: 1-2. 5-6. 7-8. 9, názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
  • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Iné | Všet.: Ž 112 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 1069


  [odt] [pdf]

 • V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých. (Ž 116) 9
  • kateg.: Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1318
  • cirk.obd.: Iné
  • kedy: 14. aug., sv. Maximiliána Márie Kolbeho, k., muč.
  • žalm: Ž 116, verše: 10-11. 12-13. 16-17, názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.23), výrazový okruh: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
  • v roku 2013 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Iné | Všet.: Ž 116 | Petr Eben (ž.n.23) | id: 1072


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. (Ž 91) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 644
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Pondelok, 9. týždeň II.
  • žalm: Ž 91, verše: 1-2. 14-15b. 15c-16, názov žalmu: Pod ochranou Najvyššieho, charakter žalmu: Žiadané sú milosrdenstvá, radosť, dobrotivosť a láska. Sú to dobrá a výsady mesiášskych časov, ktorými Boh sprevádza naše činy, aby sme žili podľa Jeho vôle.
  • ž.nápev.: GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34), výrazový okruh: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 91 | GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34) | id: 491


  [pdf] [odt]

 • V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. (Ž 91) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 763
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Pondelok, 14. týždeň I.
  • žalm: Ž 91, verše: 1-2. 3-4b. 14-15b, názov žalmu: Pod ochranou Najvyššieho, charakter žalmu: Žiadané sú milosrdenstvá, radosť, dobrotivosť a láska. Sú to dobrá a výsady mesiášskych časov, ktorými Boh sprevádza naše činy, aby sme žili podľa Jeho vôle.
  • ž.nápev.: GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34), výrazový okruh: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 91 | GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34) | id: 575


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. (Ž 91) 3
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 644
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Pondelok, 9. týždeň II.
  • žalm: Ž 91, verše: 1-2. 14-15b. 15c-16, názov žalmu: Pod ochranou Najvyššieho, charakter žalmu: Žiadané sú milosrdenstvá, radosť, dobrotivosť a láska. Sú to dobrá a výsady mesiášskych časov, ktorými Boh sprevádza naše činy, aby sme žili podľa Jeho vôle.
  • ž.nápev.: GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34), výrazový okruh: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
  • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2009, s.19

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 91 | GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34) | id: 1226


  [pdf]

 • V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane. (Ž 69) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 850
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Sobota, 17. týždeň II.
  • žalm: Ž 69, verše: 15-16. 30-31. 33-34, názov žalmu: Nadšenie pre Boží dom, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Je proroctvom o zle a nešťastí, ktoré zastihne bohovražedný národ.
  • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
  • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 69 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 641


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • V tvoje milosrdenstvo, Pane, úfam naveky. (Ž 52) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 957
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Streda, 22. týždeň I.
  • žalm: Ž 52, verše: 10. 11, názov žalmu: Modlitba o pomoc proti ohováračovi, charakter žalmu: Šaul sa hnevá, jeho hlavný pastier mu na Dávida nahovoril viac, ako sa prihodilo. Dávid uteká. Ohováraním sa dopúšťame vraždy cti druhého. A česť je jeden z najväčších pôžitkov, aké človek na zemi má.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 52 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 715


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • V úzkosti som ťa vzýval, Pane, zachráň ma. (Ž 18) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Pôst
  • kedy: piatok, 5. pôst. týždeň
  • žalm: Ž 18, verše: , názov žalmu: Poďakovanie za záchranu a víťazstvo, charakter žalmu: Dávid (žalmista) spätne opisuje vlastný život, Boh ho viedol osobitnou priazňou a ochranou: "Milujem ťa, Pane, moja sila...budem ťa velebiť, a ospevovať žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.20), výrazový okruh: Ž 18 Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
  • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 039

  Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 18 | Petr Eben (ž.n.20) | id: 174


  [pdf] [jpg]

 • V úzkosti som ťa vzýval, Pane, zachráň ma. (Ž 18) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Pôst
  • kedy: piatok, 5. pôst. týždeň
  • žalm: Ž 18, verše: , názov žalmu: Poďakovanie za záchranu a víťazstvo, charakter žalmu: Dávid (žalmista) spätne opisuje vlastný život, Boh ho viedol osobitnou priazňou a ochranou: "Milujem ťa, Pane, moja sila...budem ťa velebiť, a ospevovať žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.20), výrazový okruh: Ž 18 Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 18 | Petr Eben (ž.n.20) | id: 309


  [pdf] [jpg]

 • Veď ma, Pane, po ceste k večnosti (Ž 139) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 979
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 23. týždeň II.
  • žalm: Ž 139, verše: 1-3. 13-14b. 23-24, názov žalmu: Boh vidí všetko, charakter žalmu: Dávid prosí, aby Pán neopustil dielo svojich rúk, aby bedlil nad svojim národom a nad jeho kráľmi, kým nepríde prisľúbený Mesiáš.
  • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 139 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 735


  [pdf] [odt]

 • Veď ma, Pane, po ceste k večnosti (Ž 139) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1049
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Piatok, 26. týždeň II.
  • žalm: Ž 139, verše: 1-3. 7-8. 9-10. 13-14b, názov žalmu: Boh vidí všetko, charakter žalmu: Dávid prosí, aby Pán neopustil dielo svojich rúk, aby bedlil nad svojim národom a nad jeho kráľmi, kým nepríde prisľúbený Mesiáš.
  • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 139 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 785


  [pdf] [odt]

 • Veď ma, Pane, po ceste k večnosti (Ž 139) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1064
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Utorok, 27. týždeň II.
  • žalm: Ž 139, verše: 1-3. 13-14b. 14c-15, názov žalmu: Boh vidí všetko, charakter žalmu: Dávid prosí, aby Pán neopustil dielo svojich rúk, aby bedlil nad svojim národom a nad jeho kráľmi, kým nepríde prisľúbený Mesiáš.
  • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 139 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 796


  [pdf] [odt]

 • Veď ma, Pane, po ceste k večnosti (Ž 139) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1163
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Pondelok, 32. týždeň I.
  • žalm: Ž 139, verše: 1-3. 4-6. 7-8. 9-10, názov žalmu: Boh vidí všetko, charakter žalmu: Dávid prosí, aby Pán neopustil dielo svojich rúk, aby bedlil nad svojim národom a nad jeho kráľmi, kým nepríde prisľúbený Mesiáš.
  • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 139 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 873


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Veď ma, Pane, po svojich cestách. (Ž 25) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: pondelok, 3. adv. týždeň
  • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
  • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
  • inšpirácia responza: nápev responza: Jozef Šátek
  • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 020

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 25 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 50


  [pdf] [jpg]

 • Veď ma, Pane, po svojich cestách. (Ž 25) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: pondelok, 3. adv. týždeň
  • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
  • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 25 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 115


  [pdf] [jpg]

 • Velebím ťa, Bože, ty moja spása. (Ž 18) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 543
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Piatok, 4. týždeň II.
  • žalm: Ž 18, verše: 31. 47+50. 51, názov žalmu: Poďakovanie za záchranu a víťazstvo, charakter žalmu: Dávid (žalmista) spätne opisuje vlastný život, Boh ho viedol osobitnou priazňou a ochranou: "Milujem ťa, Pane, moja sila...budem ťa velebiť, a ospevovať žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.20), výrazový okruh: Ž 18 Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
  • inšpirácia responza: 5
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 18 | Petr Eben (ž.n.20) | id: 419


  [pdf] [odt]

 • Velebíme slávu tvojho mena, Pane, Bože náš. (1 Krn 29) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1198
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Piatok, 33. týždeň I.
  • žalm: 1 Krn 29, verše: 10bc. 11a-c. 11d-12a.12b-d, názov žalmu: 1 Krn 28 =Posledné Dávidove ustanovenia, 1 Krn 29 nemá názov, charakter žalmu: Boh povedal Dávidovi: „Tvoj syn Šalamún postaví môj dom..." Dávid zozbieral hodnotné dary...: "Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva ...A môjmu synovi Šalamúnovi daj dokonalé srcde."
  • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: 1 Krn 29 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 899


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu. (Ž 145) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: utorok, 5. veľk. týždeň
  • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
  • ž.nápev.: Rastislav Adamko (publ. LS-II/c, s., výrazový okruh: Ž 149 Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu.
  • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 038

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 145 | Rastislav Adamko (publ. LS-II/c, s. | id: 258


  [pdf] [jpg]

 • Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu. (Ž 145) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: utorok, 5. veľk. týždeň
  • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
  • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 339


  [pdf] [jpg]

 • Velebiť budem Pána v každom čase. (Ž 34) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1166
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Utorok, 32. týždeň I.
  • žalm: Ž 34, verše: 2-3. 16-17. 18-19, názov žalmu: Pán, záchranca spravodlivých, charakter žalmu: "Skúste a presvedčte sa..." Príjemná chuť jedla naznačuje, čo zakúsi bohabojný, keď mu Pán preukáže milosrdenstvo. Spev prvotnej Cirkvi pri sv. prijímaní. Nehovor úlisne, vyhýbaj sa zlu, rob dobre.
  • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 34 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 875


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]


Strana 1 z 4

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov