obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Ž 1 - Ž 2 - Ž 3 - Ž 4 - Ž 5 - Ž 7 - Ž 8 - Ž 9 - Ž 10 - Ž 11 - Ž 12 - Ž 13 - Ž 15 - Ž 16 - Ž 17 - Ž 18 - Ž 19 - Ž 21 - Ž 22 - Ž 23 - Ž 24 - Ž 25 - Ž 26 - Ž 27 - Ž 28 - Ž 29 - Ž 30 - Ž 31 - Ž 32 - Ž 33 - Ž 34 - Ž 36 - Ž 37 - Ž 40 - Ž 41 - Ž 42 - Ž 43 - Ž 44 - Ž 45 - Ž 46 - Ž 47 - Ž 48 - Ž 49 - Ž 50 - Ž 51 - Ž 52 - Ž 54 - Ž 55 - Ž 56 - Ž 57 - Ž 59 - Ž 60 - Ž 62 - Ž 63 - Ž 65 - Ž 66 - Ž 67 - Ž 68 - Ž 69 - Ž 71 - Ž 72 - Ž 74 - Ž 77 - Ž 78 - Ž 79 - Ž 80 - Ž 81 - Ž 82 - Ž 84 - Ž 85 - Ž 86 - Ž 87 - Ž 88 - Ž 89 - Ž 90 - Ž 91 - Ž 92 - Ž 93 - Ž 94 - Ž 95 - Ž 96 - Ž 97 - Ž 98 - Ž 99 - Ž 100 - Ž 101 - Ž 102 - Ž 103 - Ž 104 - Ž 105 - Ž 106 - Ž 107 - Ž 109 - Ž 110 - Ž 111 - Ž 112 - Ž 113 - Ž 114 - Ž 115 - Ž 116 - Ž 117 - Ž 118 - Ž 119 - Ž 121 - Ž 122 - Ž 123 - Ž 124 - Ž 126 - Ž 128 - Ž 130 - Ž 131 - Ž 132 - Ž 135 - Ž 136 - Ž 137 - Ž 138 - Ž 139 - Ž 141 - Ž 144 - Ž 145 - Ž 146 - Ž 147 - Ž 148 - Ž 149 - Ž 150 - Iz 12 - Dan 3 - Lk 1 - Ex 15 - 1 Krn 29 - 1 Sam 2 - Jer 31 - Tob 13 - Iz 38 - Dt 32 - Jon 2 - Jdt 13

1 Sam 2

Názov žalmu podľa Biblie:
Chválospev Anny
Charakter žalmu:
Roh = znak sily. Skala, pevnosť = časté meno Boha v Starom Zákone. Boh je pánom života a smrti. Prvých kráľov Izraela, Šaula a Dávida, pomazal za kráľov Annin syn Samuel.

 • Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: Adventné férie, 22.dec.
  • žalm: 1 Sam 2, verše: , názov žalmu: Chválospev Anny, charakter žalmu: Roh = znak sily. Skala, pevnosť = časté meno Boha v Starom Zákone. Boh je pánom života a smrti. Prvých kráľov Izraela, Šaula a Dávida, pomazal za kráľov Annin syn Samuel.
  • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
  • inšpirácia responza: podľa LS II, s.16 (LS I, s.154)
  • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 017 (zhoda s fp, rukopis jk)

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: 1 Sam 2 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 63


  [pf.pdf] [pf.jpg] [pdf] [jpg]

 • Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 6
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: Sobota po 2. nedeli po ZDS, Nepoškvrneného srdca Panny Márie
  • žalm: 1 Sam 2, verše: , názov žalmu: Chválospev Anny, charakter žalmu: Roh = znak sily. Skala, pevnosť = časté meno Boha v Starom Zákone. Boh je pánom života a smrti. Prvých kráľov Izraela, Šaula a Dávida, pomazal za kráľov Annin syn Samuel.
  • ž.nápev.: Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18, výrazový okruh: 1 Sam 2 Srdce mi plesá v mojom Bohu.
  • v roku 2009 spracoval Štefan Tuka 6
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/09 s.18 (sp.: Juraj Kubek)

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: 1 Sam 2 | Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18 | id: 1012


  [odt] [pdf]

 • Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 6
  • kateg.: Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
  • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 694
  • cirk.obd.: Iné
  • kedy: 12. sep., Mena Panny Márie
  • žalm: 1 Sam 2, verše: 1b-c. 4-5. 6-7. 8a-d, názov žalmu: Chválospev Anny, charakter žalmu: Roh = znak sily. Skala, pevnosť = časté meno Boha v Starom Zákone. Boh je pánom života a smrti. Prvých kráľov Izraela, Šaula a Dávida, pomazal za kráľov Annin syn Samuel.
  • ž.nápev.: Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18, výrazový okruh: 1 Sam 2 Srdce mi plesá v mojom Bohu.
  • v roku 2009 spracoval Štefan Tuka 6
  • nápev bol vydaný v: podľa: Adoramus Te 3/2009, s. 18

  Sp.žalmy: Iné | Všet.: 1 Sam 2 | Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18 | id: 1092


  [pdf] [odt]

 • Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 6
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 464
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Utorok, 1. týždeň II.
  • žalm: 1 Sam 2, verše: 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d, názov žalmu: Chválospev Anny, charakter žalmu: Roh = znak sily. Skala, pevnosť = časté meno Boha v Starom Zákone. Boh je pánom života a smrti. Prvých kráľov Izraela, Šaula a Dávida, pomazal za kráľov Annin syn Samuel.
  • ž.nápev.: Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18, výrazový okruh: 1 Sam 2 Srdce mi plesá v mojom Bohu.
  • v roku 2009 spracoval Štefan Tuka 6
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, s.18

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: 1 Sam 2 | Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18 | id: 1234


  [pdf]

 • Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 6
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 62
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: Adventné férie, 22. dec.
  • žalm: 1 Sam 2, verše: , názov žalmu: Chválospev Anny, charakter žalmu: Roh = znak sily. Skala, pevnosť = časté meno Boha v Starom Zákone. Boh je pánom života a smrti. Prvých kráľov Izraela, Šaula a Dávida, pomazal za kráľov Annin syn Samuel.
  • ž.nápev.: Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18, výrazový okruh: 1 Sam 2 Srdce mi plesá v mojom Bohu.
  • v roku 2009 spracoval Štefan Tuka 6
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, spr. Juraj Kubek

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: 1 Sam 2 | Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18 | id: 365


  [pdf] [odt]


Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov