obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 99

gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9)

Výrazové okruhy:
žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
- - Súbory pre spracovanie žalmu na tento nápev...

Všetky...

[z.n.09.eps] [z.n.09.png] [z.n.09.sib]
.

... z toho obrázkové (jpg, jpeg, gif, png)

Pozn.: Responzá sú zoradené najskôr podľa č. žalmu, až v ňom podľa abecedy.


 • Pane, kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu? (Ž 15) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 584
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Streda, 6. týždeň II.
  • žalm: Ž 15, verše: 2-3a. 3b-4b. 5, názov žalmu: Kto obstojí pred Pánom?, charakter žalmu: Zbierka mravných príkazov: "Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?" Ten čo koná stravodlivo, čo hovorí pravdu, nekrivdí blížnemu, nemení prísahu, nepožičiava peniaze na úroč, nedá sa podplácať.
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 15 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 446


  [pdf] [odt]

 • Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve. (Ž 31) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Pôst
  • kedy: streda, 2. pôst. týždeň
  • žalm: Ž 31, verše: , názov žalmu: Dôverná modlitba v súžení, charakter žalmu: Dávid nesie utrpenie prenasledovania. Útočisko našiel v Nobe (Archa) a v Júdskych jaskyniach. Jeho vďaka je Bohu milšia než výkrik o pomoc. Ježiš (aj sv. Štefan) vravia "Do tvojich rúk porúčam...6.v."
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 042

  Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 31 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 140


  [pdf] [jpg]

 • Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. (Ž 42) 1
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 183
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 7, ak sa neslávi krst
  • žalm: Ž 42, verše: , názov žalmu: Túžba za Pánom, charakter žalmu: Autorom je jeden zo synov Koreho, za Dávidových časov člen skupiny spevákov svätostánku. Žalm je perlou 2. knihy žaltára.
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 1993 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS III, s. 034

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 42 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 193


  [pdf]

 • Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž 42) 1
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Pôst
  • kedy: pondelok, 3. pôst. týždeň
  • žalm: Ž 42, verše: , názov žalmu: Túžba za Pánom, charakter žalmu: Autorom je jeden zo synov Koreho, za Dávidových časov člen skupiny spevákov svätostánku. Žalm je perlou 2. knihy žaltára.
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 224, bez v.6

  Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 42 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 148


 • Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž 42) 1
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: pondelok, 4. veľk. týždeň
  • žalm: Ž 42, verše: , názov žalmu: Túžba za Pánom, charakter žalmu: Autorom je jeden zo synov Koreho, za Dávidových časov člen skupiny spevákov svätostánku. Žalm je perlou 2. knihy žaltára.
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 224*

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 42 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 241


 • Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž 42) 1
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Sobota, 30. týždeň II.
  • žalm: Ž 42, verše: , názov žalmu: Túžba za Pánom, charakter žalmu: Autorom je jeden zo synov Koreho, za Dávidových časov člen skupiny spevákov svätostánku. Žalm je perlou 2. knihy žaltára.
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 224, bez v.4-6

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 42 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 851


 • Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž 42) 1
  • kateg.: Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 780
  • cirk.obd.: Iné
  • kedy: 2. nov., Všetkých verných zosnulých 3
  • žalm: Ž 42, verše: , názov žalmu: Túžba za Pánom, charakter žalmu: Autorom je jeden zo synov Koreho, za Dávidových časov člen skupiny spevákov svätostánku. Žalm je perlou 2. knihy žaltára.
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 224 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Iné | Všet.: Ž 42 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 1133


  [+aleluja.pdf]

 • Dúfam v Pána, môjho Boha, v spásu mojej tváre. (Ž 43) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1025
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Piatok, 25. týždeň I.
  • žalm: Ž 43, verše: 1. 2. 3. 4, názov žalmu: Túžba za chrámom, charakter žalmu: Žalmy 42 a 43 sú vlastne jedným žalmom. Rozdelený bol pravdepodobne z liturgických dôvodov. Myšlienka na svätyňu a dôvera v Boha uspokojujú žalmistu.
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 43 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 770


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. (Ž 102) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 862
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Utorok, 18. týždeň II.
  • žalm: Ž 102, verše: 16-18. 19-21. 29+22-23, názov žalmu: Vyhnancove sľuby a prosby, charakter žalmu: Piaty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 102 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 305


  [pdf] [odt]

 • Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. (Ž 102) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1037
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Pondelok, 26. týždeň I.
  • žalm: Ž 102, verše: 16-18. 19-21. 29+22-23, názov žalmu: Vyhnancove sľuby a prosby, charakter žalmu: Piaty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 102 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 777


  [pdf] [odt] [len_ref_b.sib] [len_ref.sib]

 • Pán z nebies pozerá na našu zem. (Ž 102) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 586
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 6. týždeň I.
  • žalm: Ž 102, verše: 16-18. 19-21. 29+22-23, názov žalmu: Vyhnancove sľuby a prosby, charakter žalmu: Piaty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 102 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 447


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Pán z nebies pozerá na našu zem. (Ž 102) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 798
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 15. týždeň II.
  • žalm: Ž 102, verše: 13-14b+15. 16-18. 19-21, názov žalmu: Vyhnancove sľuby a prosby, charakter žalmu: Piaty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 102 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 602


  [pdf] [odt]

 • Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe. (Ž 102) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Pôst
  • kedy: utorok, 5. pôst. týždeň
  • žalm: Ž 102, verše: , názov žalmu: Vyhnancove sľuby a prosby, charakter žalmu: Piaty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
  • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 102 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 311


  [pdf] [jpg]


Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov