obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

A - B - C - Č - D - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

N

Strana 3 z 3

 • Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) 5
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 489
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Streda, 2. týždeň II.
  • žalm: Ž 144, verše: 1. 2. 9-10, názov žalmu: Za víťazstvo a za pokoj, charakter žalmu: Kajúcny žalm po Dávidovom hriechu cudzoložstva a vraždy. Vie, že v Božích očiach nie je nevinný a preto sa odvoláva skôr na milosrdenstvo Božie, než na spravodlivosť, kde by neobstál.
  • ž.nápev.: Stanislav Šurin: Ador.Te 4/09 s.24, výrazový okruh: Ž 144 Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.
  • v roku 2009 spracoval Stanislav Šurin 5
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, s.24

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 144 | Stanislav Šurin: Ador.Te 4/09 s.24 | id: 1229


  [pdf]

 • Nech nás žehná Pán po všetky dni nášho života. (Ž 128) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: 27. nedeľa, rok B
  • žalm: Ž 128, verše: , názov žalmu: Rodinný pokoj v Pánovi, charakter žalmu: Aké je šťastie a spokojnosť toho, ktorý bohabojne slúži Pánovi - takého muža Boh požehnáva na jeho práci, na žene, na deťoch.
  • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 140 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 128 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 789


  [+aleluja.pdf]

 • Nech príde tvoje kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti a pokoja. (Ž 72) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: Adventné férie, 17.dec.
  • žalm: Ž 72, verše: , názov žalmu: Mesiášova kráľovská moc, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Mesiáš ako Kráľ je Bohom, a ako človek je Synom kráľovským.
  • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
  • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 008 (zhoda s fp, rukopis jk)

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 72 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 58


  [pf.pdf] [pf.jpg] [pdf] [jpg]

 • Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve. (Ž 71) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: Adventné férie, 19.dec.
  • žalm: Ž 71, verše: , názov žalmu: Pán, moja nádej od mladosti, charakter žalmu: Dávidov spev vo svojej starobe, keď ho jeho nevďačný a nedočkavý syn Absolón chcel násilne pozbaviť trónu.
  • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (Lit. Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 71 Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve.
  • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 009

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 71 | Bohuslav Korejs (Lit. Spevník-II/b) | id: 60


  [pdf] [jpg]

 • Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve. (Ž 71) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: Adventné férie, 19.dec.
  • žalm: Ž 71, verše: , názov žalmu: Pán, moja nádej od mladosti, charakter žalmu: Dávidov spev vo svojej starobe, keď ho jeho nevďačný a nedočkavý syn Absolón chcel násilne pozbaviť trónu.
  • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.31), výrazový okruh: Ž 71 Moje ústa, Pane, budú hlásať..., Ž 138 Pred tvárou anjelov budem hrať...
  • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 71 | Bohuslav Korejs (ž.n.31) | id: 118


  [pdf] [odt] [len_R.sib]

 • Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. (Ž 105) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1150
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 31. týždeň II.
  • žalm: Ž 105, verše: 2-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
  • inšpirácia responza: námet z Gréckokatolíckej liturgie
  • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 863


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: Adventné férie, 20.dec.
  • žalm: Ž 24, verše: , názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
  • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
  • inšpirácia responza: podľa LS I, str. 88 - Kyrie A
  • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 010

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 24 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 61


  [pdf] [jpg]

 • Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: Adventné férie, 20.dec.
  • žalm: Ž 24, verše: , názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
  • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40), výrazový okruh: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 24 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40) | id: 101


  [jpg] [pdf]

 • Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť. (Ž 119) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 579
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Pondelok, 6. týždeň II.
  • žalm: Ž 119, verše: 67. 68. 71. 72. 75. 76, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
  • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 441


  [odt] [pdf]

 • Nezabúdaj, Pane, na svojich úbožiakov. (Ž 74) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 730
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Sobota, 12. týždeň II.
  • žalm: Ž 74, verše: 1-2. 3-4. 5-7. 20-21, názov žalmu: Nárek nad spustošeným chrámom, charakter žalmu: Asafov potomok opisuje udalosti izraelského národa po prežití katastrofy, spôsobenej babylonským kráľom Nabuchodonozorom.
  • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.27), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe..., (Za tebou prahne... / Ladislav Tomaško)
  • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 74 | Jozef Olejník (ž.n.27) | id: 552


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Nezabúdaj, Pne, na svojich úbožiakov. (Ž 74) 4
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 730
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Sobota, 12. týždeň II.
  • žalm: Ž 74, verše: 1-4. 5-7. 20-21, názov žalmu: Nárek nad spustošeným chrámom, charakter žalmu: Asafov potomok opisuje udalosti izraelského národa po prežití katastrofy, spôsobenej babylonským kráľom Nabuchodonozorom.
  • ž.nápev.: Miloš Bartoš: Adoramus Te 1/11 s.16, výrazový okruh: Ž 79 Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
  • v roku 2012 spracoval Matej Bartoš 4
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2012, s.18

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 74 | Miloš Bartoš: Adoramus Te 1/11 s.16 | id: 1248


  [pdf]

 • Nezabúdajme na Božie diela. (Ž 78) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 471
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Piatok, 1. týždeň I.
  • žalm: Ž 78, verše: 3+4bc. 6c-7. 8, názov žalmu: Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy, charakter žalmu: Asafov žalm, prvý zo série historických (78, 105, 106) - história vyvoleného národa od odchodu do Egypta po koniec kráľovstva Dávidovho.
  • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 78 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 371


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Nezabúdajme na Božie diela. (Ž 78) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 893
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 19. týždeň II.
  • žalm: Ž 78, verše: 56-57. 58-59. 61-62, názov žalmu: Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy, charakter žalmu: Asafov žalm, prvý zo série historických (78, 105, 106) - história vyvoleného národa od odchodu do Egypta po koniec kráľovstva Dávidovho.
  • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 78 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 670


  [pdf] [odt]

 • Nezabúdajme na Božie diela. (Ž 78) 4
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 471
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Piatok, 1. týždeň I.
  • žalm: Ž 78, verše: 3+4bc. 6c-7. 8, názov žalmu: Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy, charakter žalmu: Asafov žalm, prvý zo série historických (78, 105, 106) - história vyvoleného národa od odchodu do Egypta po koniec kráľovstva Dávidovho.
  • ž.nápev.: Miloš Bartoš: Adoramus Te 3/10 s.19, výrazový okruh: Ž 78 Nezabúdajme na Božie diela.
  • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2010, s.19

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 78 | Miloš Bartoš: Adoramus Te 3/10 s.19 | id: 1171


  [pdf]

 • Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno. (Ž 115) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: pondelok, 5. veľk. týždeň
  • žalm: Ž 115, verše: , názov žalmu: Chvála pravého Boha, charakter žalmu: Opis ťažkého položenia pred vyslobodením zo zajatia a radosť z oslobodenia
  • ž.nápev.: Jozef Olejník (Liturg.Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 67 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.
  • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 015

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 115 | Jozef Olejník (Liturg.Spevník-II/b) | id: 256


  [pdf] [jpg]

 • Nie nás, Pane, osláv, ale svoje meno. (Ž 115) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: pondelok, 5. veľk. týždeň
  • žalm: Ž 115, verše: , názov žalmu: Chvála pravého Boha, charakter žalmu: Opis ťažkého položenia pred vyslobodením zo zajatia a radosť z oslobodenia
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.23), výrazový okruh: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 115 | Petr Eben (ž.n.23) | id: 340


  [pdf] [jpg]

 • Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. (Ž 119) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 753
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Piatok, 13. týždeň II.
  • žalm: Ž 119, verše: 2. 10. 20. 30. 40. 131, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
  • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
  • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 568


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. (Ž 119) 3
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 753
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Piatok, 13. týždeň II.
  • žalm: Ž 119, verše: 2. 10. 20. 30. 131, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
  • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32, výrazový okruh: Ž 119 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
  • v roku 2012 spracoval Rastislav Adamko 3
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2012, s.23

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32 | id: 1253


  [pdf]


Strana 3 z 3

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov